Mer om fukt i golv och källare

Nu blir det mer om fukt i golv och källare, jag har skrivit om fukt tidigare för det är något som jag har fått jobba mycket med då jag har renoverat ett antal både gamla och nyare hus med fuktproblem. Att drabbas av fukt i golv och källare är absolut inget ovanligt då många källare ligger under markytan där det är kallt och det blir hög kondens. Men vad ska man då göra för att minska fukt och förebygga fuktskador i hus och golv i allmänhet? Det finns flera sätt att förebygga för fukt och fuktskador men det är inte alltid så självklart.

Förebygga fukt i källare

Det absolut första du ska ta reda på när du köper ett begagnat, kanske äldre hus, det är om det är dränerat runt huset och i så fall när detta gjordes. Mät gärna fukthalten i källaren när du är där på visning, lyft på mattor och känn på golven. Är det trä eller betong? Finns det några synliga fläckar eller sprickor längs dörrkarmar, i hörnen och i yttervägg. Fråga om det alltid finns värme på i källaren och om dom har kört luftavfuktare till exempel.

Dränera mot fukt

Första och viktigaste åtgärden är faktiskt att dränera om detta inte är gjort eller om det är många år sedan dräneringen gjordes. Kika runt huset på utsidan för att se om det sticker upp något isolermaterial och i vilket skick detta är i. Under tiden tycker jag att du ska köra med avfuktare i källaren och se till att fukten håller sig runt 50%, för då mår källaren bra och mögel trivs inte i den fukthalten. Lägg gärna in ett ventilerande golv i källaren för att se till att det blir cirkulation och ventilation för att förhindra att luften blir stillastående. Detta ska nog räcka för att förebygga fukt i källare och golv.