Notböcker för kör

Tack för att jag får skriva om notböcker för kör! Som nybliven körsångare har jag snabbt lärt mig hur viktigt det är med en bra notbok. En notbok för kör är som ett verktyg för att hjälpa dig och dina körsångare att sjunga i harmoni. Här är mina tankar om notböcker för kör.

Varför är en notböcker för just kör viktig?

När jag först började sjunga i kör trodde jag att jag kunde sjunga bara genom att lyssna på andra. Men det var inte så lätt som jag trodde. En notbok som är gjord för körsång  hjälper mig att lära mig melodin och texten på ett strukturerat sätt. Det är som en karta som hjälper mig att hitta rätt toner och rytm.

En notbok hjälper också till att hålla hela kören på samma sida. Alla kan sjunga från samma bok och det gör det enklare för oss att hålla takten och sjunga i harmoni. Det är som att ha en gemensam grund att utgå ifrån.

Vad ska man leta efter i en notbok för körer?

För mig är det viktigt att notboken är lätt att läsa och att den har en tydlig uppdelning mellan stämmor. Det är också bra om notboken innehåller en inspelning så att man kan lyssna på hur låten ska låta. Det gör det enklare för mig att förstå hur melodin och rytmiken ska låta.

En annan sak som är bra med notböcker är om de innehåller ackordanalys. Det hjälper mig att förstå vilka ackord som används och det gör det lättare för mig att sjunga i harmoni med resten av kören.

Det är stor skillnad på solosång och körsång och därför bör man använda notböcker för körsång om man är med i en kör. I en sådan notbok finns olika stämmor och förklaringar som gör det mycket enklare för kören att få till en samstämmig sång.